/ / Τύποι νόμων

Τύποι νόμων

Τύποι δικαίου - δομικά στοιχεία της νομικήςσυστήματα, κάθε ένα από τα οποία είναι ένα σύνολο συγκεκριμένων νομικών κανόνων που διέπουν τις υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις. Όλα τα είδη σχετίζονται, παρά τις διαφορές στη σημασία και τη δομή. Η εμφάνιση νέων τύπων δικαίου αποτελεί φυσική συνέπεια των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών στο κράτος, καθώς η επιδείνωση των υφιστάμενων σχέσεων στην κοινωνία απαιτεί τη δημιουργία νέων νομικών και κοινωνικών ρυθμιστικών αρχών.

Στο σύστημα του δικαίου της Ρωσίας, οι κύριοι κλάδοι του δικαίουείναι κρατικό, διοικητικό, αστικό και ποινικό δίκαιο. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα εξίσου σημαντικά είδη που μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητα και ανεξάρτητα από τα παραπάνω. Μεταξύ αυτών - οι φόροι, τα τραπεζικά, τα τελωνεία, το περιβαλλοντικό δίκαιο και άλλα.

Στο σύστημα του δικαίου, το διαδικαστικό και το ουσιαστικό δίκαιο είναι ξεχωριστό, το οποίο μπορεί επίσης να γενικευθεί με την έννοια "τύποι κλάδων δικαίου".

Επομένως, σε κλάδους ουσιαστικού δικαίου είναι δυνατό να μεταφερθείεργατικό, συνταγματικό, αστικό, εργατικό και εγκληματικό. Περιέχουν κανόνες που καθορίζουν τις γενικές αρχές της συμπεριφοράς των νομικών προσώπων και διαμορφώνονται από τα υλικά νομικά πρότυπα. Ο τελευταίος διατυπώνει τη σύνθεση της έννομης σχέσης και χαρακτηρίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των υποκειμένων.

Οι τύποι διαδικαστικού δικαίου είναι εκείνοιέχουν διαχειριστικό χαρακτήρα και ρυθμίζουν τη διαδικασία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Οι κανόνες του δικονομικού δικαίου καθορίζουν τον κύκλο των θεμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία, απαριθμούν τα καθήκοντά τους και τα δικαιώματά τους, ορίζουν τις προθεσμίες για την εφαρμογή ορισμένων διαδικαστικών μέτρων κ.ο.κ. Ο διαδικαστικός νόμος περιλαμβάνει το αστικό δικονομικό δίκαιο, το ποινικό και το διαιτητικό δικονομικό δίκαιο.

Βασικοί τύποι νόμων και τα χαρακτηριστικά τους

Το συνταγματικό δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις,που συνήθως προκύπτουν για την επιτυχή εδραίωση της συνταγματικής τάξης, τη δημιουργία κρατικών φορέων, την εδραίωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, τον καθορισμό του νομικού τους καθεστώτος και άλλων μέτρων. Η κυρίαρχη μέθοδος είναι η μέθοδος στερέωσης συστατικών. Πηγές: Σύνταγμα, Ομοσπονδιακοί Συνταγματικοί Νόμοι, ορισμένοι βασικοί ομοσπονδιακοί νόμοι.

Το θέμα του διοικητικού δικαίου είναικοινωνικές σχέσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της κρατικής διακυβέρνησης. Η ιδιαιτερότητα αυτού του είδους του νόμου είναι ότι οι κανόνες του ρυθμίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις δραστηριότητες της εκτελεστικής εξουσίας. Μέθοδοι: δύναμη και υποταγή, επιτακτική. Πηγές: Κώδικας Διοικητικών Αδικημάτων, Νόμοι «Επί Όπλων» και «Αστυνομία».

Το ποινικό δίκαιο ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με τη διάπραξη εγκλημάτων. Η κύρια μέθοδος είναι η επιτακτική ανάγκη, η πηγή του ποινικού δικαίου - ο Ποινικός Κώδικας.

Το οικονομικό δίκαιο, με τη σειρά του, ρυθμίζεινομισματικές σχέσεις, τραπεζικές συναλλαγές, καθώς και είσπραξη διαφόρων τελών και φόρων. Η κύρια μέθοδος είναι επίσης η επιτακτική μέθοδος. Οι κύριες πηγές είναι ο φορολογικός κώδικας, ο νόμος για τον προϋπολογισμό, οι τράπεζες και οι τραπεζικές δραστηριότητες και άλλοι.

Αντικείμενο του αστικού δικαίου - προσωπική ιδιοκτησίαή μη-ιδιοκτησιακές σχέσεις, βασισμένες στην ισότητα, την αυτονομία της βούλησης και της ανεξαρτησίας ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων. Η μέθοδος που επικρατεί σε αυτόν τον νόμο ονομάζεται διάθεση και η κύρια πηγή είναι ο Αστικός Κώδικας. Οι τύποι αστικού δικαίου περιλαμβάνουν διάφορους κλάδους αυτής της κατεύθυνσης και εξαρτώνται από τον συγκεκριμένο τύπο αδικήματος και μεθόδους για την επίλυσή τους.

Άλλοι τύποι δικαίου (κύριος): (θέματα - προσωπικές σχέσεις που προκύπτουν από την συγγένεια), την εργασία (ασχολείται με τις κοινωνικές σχέσεις που προκύπτουν από την πώληση εργασίας), την ποινική διαδικασία (υποκείμενο - σχέσεις σε ποινικές διαδικασίες) και το αστικό δικονομικό δίκαιο (σχέσεις αστικές διαφορές).

Σχετικά νέα


Σχόλια (0)

Προσθέστε ένα σχόλιο